Skorzystaj z wygodnego narzędzia ułatwiającego monitorowanie realizacji podstawy programowej i badanie postępu osiągnięć uczniów. Portal oferuje:

  • testy zgodne z zasadami pomiaru dydaktycznego,
  • przejrzyste raporty z analizy wyników ucznia i klasy na tle ogólnopolskim,
  • spersonalizowane opinie i rekomendacje.

Nie masz konta w serwisie nauczyciela NE?

zarejestruj się!

Pomoc

Zakładanie nowego użytkownika

Adres e-mail

Hasło

Powtórz hasło

Wyślij

  1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 900 PLN (dalej: Administrator). ... więcej

Uwaga!

Wersja obecnie używanej przeglądarki uniemożliwia korzystanie z serwisu.

Pobierz i zainstaluj jej nowszą wersję tutaj: sprawdź przeglądarkę